HomeANBI

ANBI

 

ANBI-Status

SGP Rijssen-Holten is verplicht om uit hoofde van haar ANBI-status ten aanzien van bepaalde zaken duidelijkheid te verschaffen over de organisatie. Hieronder vindt u dit in beknopte vorm terug.

Officiële naam Kiesvereniging SGP Rijssen-Holten 'Groen van Prinsterer'
RSIN 817069586
Post- en bezoekadres Arend Baanstraat 83A, 7461 DT  RIJSSEN
Doelstelling vanuit ANBI De doelstelling van de kiesvereniging is te vinden in artikel 2 van de Statuten. Download hier artikel 1, 2 en 3 van de Statuten.
Beleidsplan Download hier het beleidsplan.
Functie bestuurders Zie de pagina bestuur.
Beloningsbeleid De SGP Rijssen-Holten heeft geen beloningsbeleid en betaalt vrijwilligers niet.
Activiteiten De activiteiten van de kiesvereniging zijn omschreven in artikel 3 van de Statuten. Download hier artikel 1, 2 en 3 van de Statuten.
Financiële verantwoording Jaarlijks wordt een begroting en financiële verantwoording opgesteld. Deze worden tijdens de jaarvergadering gepresenteerd aan de leden. Download hier het Financieel overzicht 2017.


GIFTENREGLEMENT

Het giftenreglement kan gedownload worden.