HomeANBI

ANBI

 

ANBI-Status

SGP Rijssen-Holten is verplicht om uit hoofde van haar ANBI-status ten aanzien van bepaalde zaken duidelijkheid te verschaffen over de organisatie. Hieronder vindt u dit in beknopte vorm terug.

Officiële naam

Kiesvereniging SGP Rijssen-Holten 'Groen van Prinsterer'

RSIN

817069586

Post- en bezoekadres

Beatrixstraat 11

7462 GL Rijssen

Doelstelling vanuit ANBI

De doelstelling van de kiesvereniging is te vinden in artikel 2 van de Statuten. Download hier artikel 1, 2 en 3 van de Statuten.

Beleidsplan

Download hier het beleidsplan.

Functie bestuurders

Zie bestuur.

Beloningsbeleid

De SGP Rijssen-Holten heeft geen beloningsbeleid en betaalt vrijwilligers niet.

Activiteiten

De activiteiten van de kiesvereniging zijn omschreven in artikel 3 van de Statuten. Download hier artikel 1, 2 en 3 van de Statuten.

Financiële verantwoording

Jaarlijks wordt een begroting en financiële verantwoording opgesteld. Deze worden tijdens de jaarvergadering gepresenteerd aan de leden.


GIFTENREGLEMENT

Het giftenreglement kan gedownload worden.