Wethouder Ben Beens

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 vormde SGP met CDA, ChristenUnie en GemeenteBelang een coalitie. 

 

Ben Beens is wethouder namens de SGP. Wethouder Beens heeft in het college de volgende portefeuille:

Wethouder Beens
Samen Zorgen:

 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • decentralisatie AWBZ
 • volksgezondheid
 • ouderenzorg

 

Welzijn:

 • maatschappelijk werk
 • maatschappelijke dienstverlening

 

Cultuur:

 • bibliotheek
 • muziekonderwijs
 • vormingswerk / ontwikkeling
 • culturele activiteiten
 • musea

 

Financiën:

 • budgetcyclus
 • planning en control
 • belastingen
 • begroting en financieel beleid
 • contactpersoon deelnemingen Enexis, Attero, Twence, Wadinko, BNG, Vitens