HomeNieuwsEnergietransitie: gemeente, pak de regie!

Energietransitie: gemeente, pak de regie!

Publicatiedatum: 3 feb. 2020


De rijksoverheid wil dat elke gemeente aan de slag gaat met de energietransitie. Onze fractie ziet een regisserende rol voor de gemeente. Wat de SGP betreft verstrekken we geen subsidies en gaan we niet ondernemen. Het ontwikkelen van grootschalige energievoorzieningen is iets voor marktpartijen.

Raadslid Sander Haase: “We moeten wel ondernemend handelen! Dus: ontwikkelingen regisseren, oog hebben voor kansen en rekening houden met verschillende belangen.”

Concreet:

1. Onderzoek welke locaties geschikt zijn voor wind- en zonne-energie.

2. Coördineer mogelijkheden voor zonnepanelen op daken in de bebouwde kom.

3. Denk na hoe de gemeente een 'wijk van de toekomst' kan invullen.