HomeNieuwsEen plusje voor De Weijerd en het Hertenkamp

Een plusje voor De Weijerd en het Hertenkamp

Publicatiedatum: 4 feb. 2019


De gemeente Rijssen-Holten hanteert al lange tijd het uitgangspunt ‘sober en veilig’ voor het onderhoud van de openbare ruimte. Dit is een goede afweging tussen kwaliteit, veiligheid en financiën.

Echter, er zijn gebieden in Rijssen-Holten die een ‘plusstatus’ hebben, zoals het groen langs de invalswegen. In die gebieden investeert de gemeente meer tijd en geld in het netjes houden van de openbare ruimte. De SGP is van mening dat er nog andere gebieden zijn die ook meer onderhoud verdienen: met name verblijfsgebieden als het park en de Oosterhof (waarvoor een plan in voorbereiding is), maar ook kleinere parken als De Weijerd, het Hertenkamp, De Smitjes en het Vletgoor.

Met name De Weijerd en het Hertenkamp liggen er wat verloren bij. Dit lijkt ook haar weerslag te hebben op het gebruik (en misbruik, helaas) van deze gebieden. Dat is jammer!

Daarom vroeg de SGP tijdens afgelopen raadsvergadering (31 januari 2019) bij monde van Sander Haase aan de wethouder of deze gebieden niet op een niveau hoger onderhouden kunnen worden. De SGP is ervan overtuigd dat daarmee de inwoners van onze gemeente een groot plezier gedaan wordt. De andere fracties waren overwegend enthousiast.

Wethouder Aanstoot reageerde echter afwijzend. Hij was niet in staat op dat moment de kosten van het verzoek in te schatten. Aanstoot verwees daarom naar de kadernota-vergadering (5 juli 2019). Tijdens de behandeling van de kadernota wordt een integrale financiële afweging gemaakt, daar kan ook dit voorstel in meegenomen worden.

De SGP vraagt het college dit voorstel mee te nemen bij de kadernota. Wordt vervolgd dus!