HomeNieuwsBegroting 2020: let op de barmhartige Samaritaan

Begroting 2020: let op de barmhartige Samaritaan

Publicatiedatum: 15 nov. 2019

 

Op 15 november behandelde de gemeenteraad de begroting voor 2020.
De partijen stemden unaniem in met de begroting. De SGP is blij dat Rijssen-Holten financieel gezond is. Lees hieronder de bijdrage van fractievoorzitter André Scheppink. Kern: steun de barmhartige Samaritaan en wéés een barmhartige Samaritaan! 

Voorzitter,

Beelden zeggen meer dan woorden. Een spreekwoord dat we nogal eens horen. Maar daar mogen we volgens mij wel een vraagteken achter zetten.

In de traditie waarin de SGP en ik staan, staat het Woord centraal. En staan we argwanend tegenover een beeldcultuur. En niet onterecht dunkt mij, in deze tijd met nepnieuws en veelal bewerkte beelden.

Toch kunnen beelden woorden wel ondersteunen en versterken. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan die alleenstaande vrouw van 29, zonder werk, met een spierziekte, en sinds een halfjaar woonachtig in onze gemeente. Eenzaam in een huurhuis, dat er van binnen nog enigszins redelijk uitziet, maar waar de achtertuin bestaat uit enkel betonstenen. Geen fijne woonomgeving. Kunt u zich hier een beeld bij vormen? Ik kom daar later op terug.

Voorzitter, de voorliggende begroting laat een rooskleurig financieel beeld zien. Tenminste als je alleen kijkt naar de pagina’s met het financieel perspectief. De lasten voor de inwoners houden we laag, we investeren in de centra van Holten en Rijssen, en we gaan de komende jaren fors investeren in onderwijshuisvesting. Kortom deze begroting zit vol mooie ambities en uitdagingen. Echter in deze begroting schuilt ook nog een andere uitdaging en dan met name in dat deel van de begroting waarin we fors moeten besparen op het Sociaal Domein en de zorg. En daar maak ik mij best wel zorgen over. Het motto hierbij is: van zorgen voor naar zorgen dat…

Waarschijnlijk kent u allemaal wel het Bijbelverhaal uit Lukas 10 van de barmhartige Samaritaan. Of ieder geval wel de uitdrukking “wees een barmhartige Samaritaan” Jezus vertelt deze gelijkenis als antwoord op een vraag van een wetgeleerde. Die wetgeleerde bracht onder woorden waar het op aankomt: God lief te hebben met je gehele hart, en je naaste als jezelf. Maar dan komt de wetgeleerde met een strikvraag: wie is eigenlijk mijn naaste, die ik moet liefhebben? 
Daarop vertelt Jezus het verhaal over de barmhartige Samaritaan. Het gaat over een man van een ander volk die op reis was. Langs de weg lag een man, halfdood, geslagen door rovers en moordenaars. De Samaritaan zag om naar deze man, nadat een priester en een Leviet de man links lieten liggen. Hij verbond hem, verzorgde hem en bracht hem naar de herberg. En gaf bij vertrek de herbergier twee penningen om de verdere zorg voor deze man op zich te nemen. Jezus laat hier de indringende oproep klinken: wees die barmhartige Samaritaan. Laat niemand aan zijn lot over. Word de naaste van wie je zorg nodig heeft.

Welke les kunnen we hieruit trekken? U hoort mij niet zeggen: overheid, gemeente, wees de barmhartige Samaritaan. Voordat je het weet, is het een aanmoediging voor een reusachtige overheid met duizenden regeltjes en dito kosten. Daar knapt die halfdode man langs de kant van de weg niet van op. En we moeten ook niet bij elke maatregel om de overheidsuitgaven te beteugelen zeggen: dat is onbarmhartig. Als jouw vervoer niet meer door de gemeente wordt betaald, is dat niet per definitie onbarmhartig.

Waar de SGP zich wel sterk voor maakt, is dat mensen in de knel op steun kunnen rekenen zoals; chronisch zieken en kwetsbare ouderen met een smalle beurs. Maar gemeenten moeten wel in staat zijn om hun taak als schild voor de zwakken waar te maken. Laat de landelijke overheid er dan ook voor zorgen dat gemeenten voldoende middelen krijgen om die zorgtaak uit te voeren.

“Wees een barmhartige Samaritaan”, is vooral een beroep op onze inwoners. Mijn oproep richting het college maar zeker ook de landelijke overheid is vooral: steun de barmhartige Samaritaan. Moedig mensen aan en steun mensen ruimhartig om barmhartigheid te tonen. Barmhartigheid: dat is in de praktijk gebrachte liefde.

Hebben we als samenleving überhaupt nog tijd om innerlijk bewogen te worden? Soms ben ik daar somber over. En toch zien we ook in Rijssen-Holten van die onverwachte barmhartigheid. Rijssen-Holten Connect is bijvoorbeeld zo’n nieuw project. Samen met een aantal raads- en commissieleden hebben we op een zaterdagochtend bij de jonge vrouw, uit het begin van mijn betoog, de achtertuin aangepakt. Hebben jongeren van Pand 11 pannenkoeken gebakken bij zorginstellingen en zijn vele andere vrijwilligers een zaterdagochtend in de weer geweest voor onze naaste.
Laten we vooral de moeders en vaders, mantelzorgers, vrijwilligers en dit soort projecten steunen. Dat is juist nu extra belangrijk nu we veel taken terug moeten leggen in de samenleving.

Voorzitter, ik rond af. We wensen het gemeentebestuur,  de organisatie en de hulpdiensten wijsheid, gezondheid en Gods zegen toe bij het vele werk dat hen wacht.

Ik dank u voor uw aandacht.