HomeActueelVerslavingsbeleid blijft broodnodig

Verslavingsbeleid blijft broodnodig

Publicatiedatum: 23 sep. 2017

 

Al vele jaren hamert de SGP-fractie op beleid t.a.v. verslaving. In het verkiezingsprogramma 2014-2018 worden meerdere verslavingen genoemd. Denk aan alcohol, drugs, roken en gokken. De genoemde maatregelen richten zich met name op handhaving: handhaving op leeftijd bij alcoholverkoop, strakkere afspraken met de horeca over alcoholmatiging en dergelijke.

Dat handhaven nodig is blijkt wel uit de onlangs gehouden controles met behulp van een ‘mystery-guest’. Van de 11 gecontroleerde instellingen gingen er 4 in de fout. Dat is ruim 35 procent van de gecontroleerde instellingen. De SGP is blij met deze controles. Ook zijn we tevreden dat er, weliswaar voor het eerst, boetes zijn uitgedeeld. Hopelijk werkt dit er aan mee dat instellingen en gemeente elkaar serieus nemen in het handhavingsbeleid voor alcohol.

Dat we hiermee nog lang niet alle verslavingen onder controle hebben moge duidelijk zijn. Op vele manieren kan men in aanraking komen met welke vorm van verslaving dan ook. Onlangs hoorden we dat er bij scholen ook gedeald wordt in drugs, onder meer bij de parkeerplaats van De Passie in Wierden.

Omdat de vele vormen van verslaving en de manieren waarop we er mee in aanraking kunnen komen zo divers zijn is alleen handhaving niet voldoende. Een stevige pijler onder het weren van verslavingen is voorlichting en confrontatie met de gevolgen van verslaving. Helaas moeten we ook wijzen op de gevaren van gebruik van social-media, met de daaruit voortkomende problematiek. Zaken die tot voor kort volstrekt onbekend waren staan nu volop in de belangstelling, zoals sexting, grooming en loverboys.

Denk niet dat dit in onze omgeving of in “onze” kring niet voorkomt. Als u dat denkt, komt u bedrogen uit. Daarom zijn we als SGP-fractie blij met het jongerenevent: ‘No Limits – Who is Tripping’. Daarbij is er aandacht voor voorlichting en confrontatie met de gevolgen van bekende en onbekende vormen van verslaving. Dit event wordt op twee plaatsen gehouden. Een daarvan is de Jacobus Fruytier SG, op D.V. maandagavond 2 oktober 2017. Aanvang 19.00 uur tot 21.00 uur.

Hopelijk draagt dit event bij aan een groter bewustzijn rond verslaving. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Handhaving alleen is niet afdoende.