HomeActueelDe vuurwerkmotie: een factcheck

De vuurwerkmotie: een factcheck

Publicatiedatum: 20 jul. 2017

 

Door Sander Haase, raadslid SGP Rijssen-Holten

De SGP-fractie heeft vorige week tijdens de kadernotavergadering een motie ingediend waarin de raad en het college werden opgeroepen om een signaal af te geven tegen het gebruik van consumentenvuurwerk (illegaal vuurwerk is reeds verboden)Onze fractie vindt namelijk dat het gebruik van vuurwerk, en dan gaat het zowel om legaal als illegaal vuurwerk, leidt tot veel ellende. Elk jaar weer.  

Hebben wij een punt? Of is het gewoon een bizar voorstel? De berichtgeving zou die indruk kunnen gevenDaarom hieronder een factcheck aan de hand van het artikel in de Tubantia. 

Volgens D66 wordt schade voornamelijk veroorzaakt door illegaal vuurwerk, en niet door goedgekeurd consumentenvuurwerk. Ook de CDA bracht dit argument naar voren. Maar is het valide?  

  • Ja: het is te verwachten dat de materiële schade voornamelijk door illegaal knalvuurwerk wordt veroorzaakt. Legaal (knal)vuurwerk is daarvoor te licht. Totale schade vorig jaar: naar schatting maar liefst 13 miljoen euro! 

  • Nee: maar liefst 75% van de letselschade wordt veroorzaakt door consumentenvuurwerk! 2/3 van de slachtoffers was omstander.  

  • Nee: juist siervuurwerk bevat schadelijke stoffen zoals zware metalen en draagt daarmee bij aan lucht-, bodem- en watervervuiling. 

Dan de vergelijking met een rookverbod. Moeten we roken dan ook verbieden? In feite is de overheid daar al mee bezig. Zij probeert middels allerlei verboden de negatieve effecten, zogeheten negatieve externaliteiten, voor niet-rokers zoveel als mogelijk te beperken. Helaas kan vuurwerk alleen maar buiten worden afgestoken. Het is dan ook onvermijdelijk dat anderen daarvan eveneens de lusten en de lasten ondervinden. Dus nee: een vuurwerkverbod betekent dan niet dat daarop logischerwijs een rookverbod zou moeten volgen, hoewel we daar in Nederland praktisch gezien niet ver vanaf zijn. 

Handhaving blijft lastig en een verbod is dan ook niet te handhaven.  

  • Ja, het klopt dat handhaving lastig is als het blijft zoals het is. Daarover klaagt de politie al jaren, namelijk dat zij te weinig tijd en mankracht heeft om al het illegale vuurwerk op te sporen en de overlast terug te dringen.  

  • Nee, juist een verbod draagt bij aan het terugdringen van overlast. Daarom pleit sinds kort ook de Politie voor een verbod op knalvuurwerk en op vuurpijlenDirecteur Operatiën Peije de Meij: “Het is voor agenten op straat lastig te bepalen wanneer vuurwerk legaal of illegaal is. Als er een algeheel verbod is op knalvuurwerk voor particulieren, dan weet je dat iedere knal fout is.  

Wij kunnen het niet nalaten opnieuw te wijzen op de onderliggende oorzaak van het handhavingsprobleem. Dit is heel treffend verwoord door Van Veldhuizen, burgemeester van Enschede: “We spreken af dat je met oud en nieuw tussen zes uur ‘s avonds en twee uur ‘s nachts vuurwerk mag afsteken. Niemand houdt zich eraan. Dan kunnen we net zo goed niets afspreken.” Blijkbaar leeft bij velen het idee dat rondom oud en nieuw alle regels met voeten getreden mogen worden. 

Het lijkt inderdaad zo te zijn dat een kleine groep het voor de rest verpest (Gemeentebelang). Maar de rest, wat vindt die eigenlijk? Twee omvangrijke onderzoeken wijzen er op dat een meerderheid in de samenleving van het consumentenvuurwerk af wil, hoewel er dan wel een vuurwerkshow voor terug dient te komen. Let ook eens op de meer dan 1200 partijen die het Vuurwerkmanifest hebben ondertekend: daaronder zijn artsenorganisatiesdierenartsen, kinderartsen, oogartsen, longartsen, patiëntenorganisaties en politieke partijen. 

En jawij snappen heel goed dat mensen het afsteken van vuurwerk als traditie beschouwen; dat het verbindend werkt (CU). En siervuurwerk blijft mooi. De overheid dient ook niet alles te reguleren. Valide argumenten. Maar wegen deze op tegen alle andere negatieve aspecten?  

Wij hebben de raad voorgehouden een keuze te maken tussen het privébelang en het algemeen belang. De feiten spreken voor zich: de ellende is enorm, belangrijke maatschappelijk organisaties zoals de Politie roepen op tot een verbod en zelfs een meerderheid van de samenleving geeft te kennen er eigenlijk ook wel vanaf te willen. 

Voor onze fractie was de keuze eenvoudig: het bestaan van de volkstraditie om rond oud en nieuw vuurwerk af te steken weegt absoluut niet op tegen alle negatieve aspecten die daaraan kleven. Tijd dus om met deze ontspoorde traditie te breken en om op een veilige en feestelijke manier vuurwerk te gaan afsteken. 

Overigens, die € 80.000 waar de burgemeester om vroeg is op dit moment totaal nog niet aan de orde. Een lokaal verbod ook niet. De motie riep slechts op tot het ondertekenen van het Vuurwerkmanifest, om zo richting de landelijk overheid en de Tweede Kamer een signaal af te geven: het is genoeg geweest! Want eerlijk is eerlijk: als lokale overheid kunnen we dit probleem niet oplossen. Dat kan alleen Den Haag. 

Hebben de andere fracties in Rijssen-Holten een juiste belangenafweging gemaakt en de motie vervolgens terecht verworpenWas de motie daadwerkelijk een losse flodder? Het oordeel is aan u.